I. világháborús emlékmű

"1914. július 31-én este 9 órakor iszonyú hír rendítette meg a község lakosságát. Mint vészjósló harsona szállt az éjszaka leple alatt a dobszó és a község akkori kisbírója, Rozgonyi Károly akadozott hangon kiabálta a falun: “Kitört a háború!”. A férfiak másnap már nem fogták meg a szerszámok nyelét, hanem nagy sírás-jajgatás között indultak a magyar becsületen ejtett szennyfoltot lemosni. Az itthon maradt nők pedig férfias erővel folytatták a munkát ott, ahol a férfiak abbahagyták.” - olvashatjuk a település 20. század eleji monográfiájában.

A hadba vonultak száma kb. 215 fő volt, köztük Ifj. gróf Wolkenstein 'Oszvald huszárfőhadnagy, Frigyes főherceg egykori főudvarmesterének fia, Bodrogkeresztúr földesura is, aki 1915. május 7-én az északi harctéren hősi halált halt. A 35 millió koronába kerülő emlékmű összegének majdnem a felét a Széchenyi-Wolkenstein Ernő gróf felesége ajánlotta fel, a fennmaradó összeget pedig tisztelete jeléül a község lakossága adta össze.

Az emlékmű alapzata keresztúri, maga az oszlopzat pedig erdőbényei kőből készült.