Adatkezelési Tájékoztató

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Az Adatkezelő adatai, elérhetősége

A weboldal / Bodrogkeresztúr app üzemeltetője
(a továbbiakban: Adatkezelő):Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata

Elérhetőségeink:

Postai címünk:3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth út 85.

Email címünk:bodkerhi@t-online.hu

Telefonszámunk:+3647396002

Adatvédelmi tisztviselőnk neve: Dr. Papp Bálint, Elérhetősége:drpapp.balint@hanganov.hu

I. Az adatkezelés alapelvei

Elkötelezettek vagyunk a weboldalt felkereső látogatóink és minden érintett személyes adatainak védelmében egyaránt, kiemelten fontosnak tartjuk információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását.

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.

Amennyiben olyan kérdése merül fel, amely jelen adatkezelési tájékoztatónk alapján nem egyértelmű, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot velünk fenti elérhetőségeinken! Törekszünk arra, hogy minél gyorsabban válaszoljunk Önnek, viszont amennyiben kérdése megfelelő megválaszolása több időt vesz igénybe, akkor legfeljebb 15 napon belül vállaljuk annak megválaszolását.

Bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésével kapcsolatban írásban (emailben, illetve postai címünkre megküldött levélben) vagy szóban (telefonon). Felhívjuk a figyelmét, hogy telefonon történő megkeresése esetén – amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos igénye indokolja (pl.: adatainak törlését kéri) –, akkor azonosítanunk kell abból a célból, hogy jogosult-e a kérésre, mielőtt teljesítjük azt. Ha az azonosítás nem lehetséges, akkor kizárólag általános tájékoztatást adhatunk az adatkezeléssel kapcsolatban. Emiatt javasoljuk, hogy kérdését vagy igényét lehetőleg írásban jelezze.

II. Alkalmazott jogszabályok

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos, különösen pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzük:

III. Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek

Mindent tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzi, hogy nem feleltünk meg ennek vagy bármilyen kérdése merülne fel ezzel kapcsolatban, kérjük jelezze Nekünk vagy adatvédelmi tisztviselőnknek fenti elérhetőségeinken.

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért – amennyiben az Adatkezelő az Ön jelzése ellenére sem szünteti meg jogsértő magatartását – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, alábbi elérhetőségein:

Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Postai cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefonszám:+3613911400

Email:ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal:www.naih.hu

IV. A weboldalon / applikációban kezelt nyilvános adatok

Weboldalunk / applikációnk nyilvános tartalmát bárki – személyes adatai megadása nélkül – megtekintheti, az nem kötődik regisztrációhoz vagy bejelentkezéshez.

A weboldal / applikáció meglátogatásával, használatával összefüggésben az alábbiakban felsorolt adatokat kezeljük a jelen tájékoztatóban megfogalmazott célból és ideig, továbbá az adatkezeléshez fűződő jogai érvényesítését a következők szerint biztosítjuk:

1. Sütik (cookie) kezelése

Mi a süti?

A sütik fajtáiról, működésükről további, részletes leírást itt találhat: https://bodrogkeresztur.hu/sutik-tajekoztato/

Az adatkezelés célja

A weboldalunkra látogató felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, illetve a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

A kezelt adatok köre

A weboldalunkon alkalmazott süti a weboldal működését támogató, úgynevezett funkcionális süti, amely a weboldal programkódja által értelmezhető információkat tartalmaz.

A funkcionális sütiben tárolt információkat nem továbbítjuk harmadik fél számára.

Az adatkezelés időtartama

A weboldalunkon alkalmazott funkcionális süti a süti tájékoztató Ön által történő elfogadásának tényét tartalmazza, érvényessége 1 év, ugyanakkor e hosszabb időre érvényes süti tartalmához weboldalunk kizárólag akkor férhet hozzá, ha Ön újra felkeresi weboldalunkat ugyanarról a készülékről és ezt a sütiket időközben nem törölte le arról.

Jogérvényesítés

A legtöbb internet böngésző program automatikusan engedélyezi a sütik használatát. Ön viszont ezt a beállítást bármikor megváltoztathatja, tilthatja és törölheti is a sütiket. A készülékén tárolt sütik tartalmához bármikor hozzáférhet, azt megismerheti, megnézheti.

A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngésző programoknak általában a beállításaik között, jellemzően a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezésű almenüben, süti vagy cookie néven van lehetősége.

További információkat a sütik kezeléséről az adott program súgójában, illetve a következő hivatkozásokon, a program nevére kattintva találhat: Internet ExplorerChromeMozilla FirefoxEdge.

2. Google Analytics szolgáltatás

Weboldalunk látogatottságának, forgalmi adatainak, illetve teljesítményének elemzése, mérése céljából igénybe vesszük a Google Analytics szolgáltatást. A weboldalról összegyűjtött információk a Google számára automatikusan továbbításra kerülnek, viszont ezek nem tartalmaznak (nem is tartalmazhatnak!) személyes adatokat. Az összegyűjtött és továbbításra kerülő információk a weboldal látogatóinak beazonosítására nem, csupán a munkamenetek egymástól történő megkülönböztetésére alkalmas statisztikai adatok. A Google Analytics adatkezeléséről további információkat ide kattintva olvashat.

Az adatkezelés célja

A weboldal teljesítményének mérése, a használatára vonatkozó statisztikák készítése érdekében a weboldalt felkereső látogatók, illetve munkameneteik egymástól való megkülönböztetése.

A kezelt adatok köre

A Google Analytics szolgáltatás a weboldal teljesítményének mérésére, a használatára vonatkozó statisztikák készítéséhez sütiket használ, amelyek a szolgáltatás által értelmezhető információkat (betűkből, számokból és egyéb írásjelekből álló egyedi karaktersorokat) tartalmaznak.

Az adatkezelés időtartama

A Google Analytics szolgáltatás által alkalmazott sütik érvényessége többféle lehet. Vannak olyan sütik, amelyek érvényessége lejár, amikor Ön bezárja az oldalt az internet böngésző programjában, illetve van néhány olyan is, amelynek az érvényessége ennél is rövidebb (1 perc) vagy esetleg lényegesen hosszabb (pl.: 24 óra vagy például 2 év). Ugyanakkor a hosszabb időre érvényes sütik tartalmához weboldalunk – és ezen keresztül a Google Analytics szolgáltatás is – kizárólag akkor férhet hozzá, ha Ön újra felkeresi weboldalunkat ugyanarról a készülékről és ezeket a sütiket időközben nem törölte le arról.

Jogérvényesítés

Amennyiben nem szeretné, hogy a Google Analytics szolgáltatás az Ön weboldal látogatásáról adatokat gyűjtsön, lehetősége van azt megtiltani az erre a célra használható program telepítésével és használatával. A Google Analytics adatgyűjtését letiltó böngésző bővítményről további információkat ide kattintva olvashat, letölteni, illetve telepíteni innen tudja.

A Google Analytics által alkalmazott sütik használatát – minden további sütivel együtt – szintén letilthatja. A készülékén tárolt sütik tartalmához bármikor hozzáférhet, azt megismerheti, megnézheti és törölheti is.

A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngésző programoknak általában a beállításaik között, jellemzően a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezésű almenüben, süti vagy cookie néven van lehetősége.

További információkat a sütik kezeléséről az adott program súgójában, illetve a következő hivatkozásokon, a program nevére kattintva találhat: Internet ExplorerChromeMozilla FirefoxEdge.

3. Weboldalon / applikációban megjelenített kép- és videófelvételek

Weboldalunkon rendszeresen beszámolunk a településünket érintő aktuális hírekről, rendezvényekről, eseményekről, programokról, amelyek kapcsán kép- és videófelvételeket is megjelentetünk.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a weboldalunkon megjelentetett kép- és videófelvételek tartalma ne sérthesse mások személyiségi jogait vagy jogos érdekeit, s azok jogszerű felhasználására engedéllyel, felhatalmazással rendelkezzünk minden esetben.

Az adatkezelés célja

A weboldal látogatóinak tájékoztatása.

Az adatkezelés jogalapja

Önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.

A kezelt adatok köre

A felvételeken szereplő, beazonosítható, felismerhető természetes személyek képmása.

Az adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulása visszavonásáig, illetve az adott tartalom weboldalunkról történő törléséig.

Jogérvényesítés

Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken vagy az adott rendezvény. program szervezőjétől, amennyiben nem önkormányzatunk szervezte azt.

Adatai törlését is kérheti, s kérésére azokat a felvételeket, amelyeken beazonosítható, felismerhető, weboldalunkról eltávolítjuk.

Kik ismerhetik meg az adatokat?

A weboldalunkon nyilvánosságra hozott információkat bárki megismerheti, megtekintheti, aki meglátogatja az oldalt.

4. Érdeklődés, kapcsolatfelvétel során kezelt adatok

Weboldalunkon megtalálható elérhetőségeink bármelyikén felveheti Velünk a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait kizárólag az Önnel való kapcsolattartásra használjuk, azokat nem továbbítjuk.

Az adatkezelés célja

Az érdeklődők tájékoztatása.

Az adatkezelés jogalapja

Érdeklődés, tájékoztatás kérése esetén önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.

A kezelt adatok köre

A kapcsolatfelvétel során az alábbi adatok közül az Ön által önkéntesen megadottakat kezeljük:

  • név,
  • email cím,
  • telefonszám,
  • cím (postacím).

Az adatkezelés időtartama

Személyes adatait a kapcsolatfelvétel jellegétől függően különböző ideig kezeljük.

A szükséges tájékoztatás megadását követően nem őrizzük tovább, kivéve, ha az eseti jellegű kapcsolatfelvétel tárgyában jogszerűen igény érvényesíthető, abban az esetben annak igazolhatósága céljából legfeljebb 5 évig megőrizhetjük.

Jogérvényesítés

Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken.

Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat.

Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanul eleget teszünk (ellenkező esetben pedig tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról).

Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az Ön által megadott adatok megismerésére kizárólag munkatársaink jogosultak.

Az adatkezelés biztonsága

Az általunk kezelt személyes adatok biztonsága érdekében megteszünk minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy az adatok védettek legyenek a véletlen törlés (megsemmisülés), a jogosulatlan felhasználás vagy módosítás ellen. Az informatikai rendszereinkben kezelt adatokhoz a hozzáférést jogosultsági rendszer alkalmazásával, kizárólag munkatársaink számára engedélyezzük.

Fentiekkel gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa vagy törölhesse azokat.

Az adatok továbbítása

Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem adjuk át, harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adta. Kivételt képezhet ez alól, ha az adatok továbbítását jogszabály előírja kötelezően számunkra, így például egy esetleges hatósági vizsgálat, amely esetén az eljáró hatóság (pl.: rendőrség, ügyészség, bíróság, stb.) hivatalos megkeresésére a megkeresés céljából szükséges adatokat kötelesek vagyunk átadni. Ehhez az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ez törvényben meghatározott feladatunk.

5. Térképszolgáltatás

A weboldalon / applikációban lehetősége van mobilkészülékén az operációs rendszer térképszolgáltatásait használni, amennyiben a megfelelő hozzájárulást megadja a készülékén. A térképszolgáltatások használata az Ön döntésétől függ, ahol interaktív térképek jeleníthetők meg közvetlenül az applikációban, és lehetősége van a térképfunkció kényelmes használatára, például a látnivalók, helyszínek megkereséséhez. 

 A térképszolgáltatás funkcióinak használatához az internetkommunikáció keretében szükséges IP-címének feldolgozása. Erre általában az adott operációs rendszerszerverén kerül sor. Az  operációs rendszer-szolgáltatók konkrét adatkezelésére nincs befolyásunk. Az adatkezelés céljával és hatókörével kapcsolatos további információt az érintett szolgáltató adatvédelmi tájékoztatójában talál. Ott kap további információt az Önt megillető jogokkal és a magánszférájának védelmében lehetséges/szükséges beállításokkal kapcsolatban is. 

A szolgáltatók címei és adatkezelési tájékoztatói:

V. Játékokban való részvétel

Weboldalunkon, illetve applikációnkban lehetőség van saját profil kialakítására, ezzel pedig különféle pontgyűjtő játékokban való részvételte. Az adatszolgáltatás a felhasználó részéről önkéntes, saját belátásától függ. 

Az adatkezelés célja

Pontgyűjtő élménytúrák biztosítása, amely során a felhasználó a térség látnivalóinál különböző kérdésekre válaszol, ezáltal jogosulttá válik különféle nyeremények megszerzésére. 

Az adatkezelés jogalapja

Önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.

Az adatkezelés helye, módja: gépi, az I-Dest program felhő alapú szolgáltatásában

Az adatok nem kerülnek továbbításra.

A kezelt adatok köre

A játékokat különböző célcsoportok számára állítjuk össze: 

12 éven aluli helyi lakos, illetve 12 éven aluli turista

12 éven felüli helyi lakos, illetve 12 éven felüli turista

Tekintetbe véve, hogy oldalunkon alkohol fogyasztáshoz kapcsolódó tartalmak is megjelennek, az adatfelvétel során kiemelten odafigyelünk arra, hogy a felhasználó 18 éven felüli vagy 18 éven aluli-e. 

A regisztráció keretében az alábbi törzsadatokat rögzítjük:

vezetéknév, utónév, a játék során használt álnév,  születési idő, e-mail cím.

Választása szerint, önkéntesen megadható még megszólítás, nem és a lakcím (utca, házszám, irányítószám, város és ország).

A GPS alapú településnéző programok esetén választása szerint – opcionálisan - mobil eszközének helymeghatározó funkciója is használható.

Amennyiben fiókjában életkörülményeivel és érdeklődésével összefüggésben önkéntesen meghatározott adatokat ad meg, úgy ezen információk szintén az adtakezelés részévé válnak. Ezen adatok megadása nem kötelező. 

Helyszínek felkeresése

Amennyiben Ön a játékok egyes helyszínein beolvassa a kihelyezett QR kódokat, rögzítjük az Ön által felkeresett helyszínt az Ön profiljához és a megadott válasz alapján a megszerzett pontokat. Ezek kizárólag az Ön személyes profiljában jelennek meg, az adatkezelők kizárólag összesített adatokat látnak, amelyeket statisztikai célokra használnak. 

A 16. évnél fiatalabb személyek személyes adatainak kezelése 

A gyermekek személyes adatainak védelme kiemelt fontosságú, ezért általunk ismerten 16 év alatti személytől származó adatot nem gyűjtünk, nem dolgozunk fel, és nem használunk fel a honlapunkon a törvényes képviselő előzetes, ellenőrizhető hozzájárulása nélkül. A törvényes képviselőnek joga van kérésre megtekinteni a gyermek által biztosított információkat, és/vagy elrendelni azok törlését.

A 16. életévét be nem töltött személy személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak, éppen ezért 16 év alatti gyerekek hozzáférését szülői regisztrációhoz kötjük.  

Az applikáció használata

A Bodrogkeresztúr applikáció használata során információt gyűjtünk azokról a helyszínekről, ahol Ön kérdésre válaszol vagy beolvassa a helyszínen kihelyezett QR kódot. Ezen túlmenően valamennyi tartalomról, amelyeket az alkalmazásban megtekintett, pl.: beváltott pontokról, az Ön értesítési beállításairól, a játékokban való részvételről, megtekintett helyszínekről. Statisztikai adatokat gyűjtünk továbbá az alkalmazással való interakcióiról, pl.: meglátogatott aloldalak, a használat során megtekintett oldalak, kattintások száma, görgetések. Rögzítjük továbbá az Ön azonosítóját, az alkalmazáshoz használt operációsrendszert, az eszközazonosítót, az Ön által beállított nyelvet, a kiválasztott országot, valamint az Ön által használt applikációverziót. 

Bejelentkezési adatai a bejelentkezés sikeres lefolytatásához/biztosításához kerülnek rögzítésre és felhasználásra. Bejelentkezési adatai a fiókjából történő kijelentkezésig tárolódnak az applikációban abból a célból, hogy ne kelljen minden belépéskor újra bejelentkeznie.

Mobil eszközének kamerája használható a QR kuponok leolvasására, ha ez esetben is megadja a megfelelő jogosultságot.

Az applikáción belül egyebekben felméréseket végzünk, amelyek segítségével információt gyűjtünk applikációhasználatáról, személyes kapcsolatairól és érdeklődéséről. A felmérésben való részvétel minden esetben opcionális. 

Az adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulása visszavonásáig, illetve az adott tartalom weboldalunkról / applikációnkból történő törléséig.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

a bodrogkeresztur.eu, illetve Bodrogkeresztúr applikáció fejlesztésért és számlázásárt felelős munkatársai

Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás: 

Jelszavas védelem, napi mentés, archiválás

Hozzájárulás visszavonása (opt-out)  

A Bodrogkeresztúr alkalmazás, illetve bodrogkeresztur.eu weboldal használata során megvalósuló adatkezeléshez való hozzájárulását a befejezett regisztrációt követően is bármikor visszavonhatja az applikációban az Opt-Out-on keresztül, azzal, hogy az nem érinti a már megvalósult adatkezelés jogszerűségét. 

Jogérvényesítés

Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken, valamint adatai törlését is kérheti. 

Az Adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata és elérhetősége

Fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására, amely indokolt lehet a vonatkozó jogszabályok vagy adatkezelési tevékenységünk, az arra alkalmazott technológia megváltozása esetén egyaránt. Amennyiben a módosítás az önkéntes hozzájárulása alapján kezelt személyes adatait is érinti, akkor erről haladéktalanul tájékoztatjuk, s személyes adatai további kezelését felfüggesztjük mindaddig, amíg ahhoz nem járul hozzá újra.

A mindenkori hatályos Adatkezelési tájékoztató elérhető mindig itt, a weboldalon nyilvánosan közzé téve.